Novērtē arī jaunumu- aplikāciju:

www.wittydicie.com

SIA "Prime AVG" ir noslēdzis 20.08.2014 līgumu Nr.L-ĀTA-14-2344 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Latvijas inovatīvu uzņēmumu tirdzniecības misija uz Silīcija ieleju (ASV)" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fondas.